Het “regelbos” van de uitzendwereld

De uitzendwereld is volop in beweging. Het is een wirwar aan regels en deze regels veranderen doorlopend. Als uitzendkracht zie je daardoor vaak door de bomen het bos niet meer. Vooral in deze tijd zijn er een hoop veranderingen gaande, waarvan een aantal zijn doorgevoerd. Een aantal andere veranderingen volgt binnenkort. Om jou als uitzendkracht een wat beter beeld te geven proberen we hieronder kort en helder uit te leggen wat de veranderingen zijn betreft:

  • Het uitzendbeding
  • Pensioenopbouw
  • Fasensysteem

Het “regelbos” van de uitzendwereld

Het uitzendbeding

Hieronder leggen we uit wat het uitzendbeding is en wat er per 1 juli 2023 zal veranderen aan een contract met uitzendbeding.

Wat is een uitzendbeding

In een fase 1-2 uitzendovereenkomst wordt over het algemeen een uitzendbeding opgenomen. Dit uitzendbeding zorgt voor de optimale flexibiliteit in arbeid waar uitzendbureaus bekend om staan. In het uitzendbeding wordt namelijk geregeld dat het contract per direct eindigt, wanneer:

  • De uitzendkracht zich ziek meldt
  • De opdrachtgever de werkzaamheden beëindigd
  • De uitzendkracht de werkzaamheden beëindigd
  • Het uitzendbureau zich genoodzaakt ziet om zelf de werkzaamheden te beëindigen

Aanpassing in het contract met uitzendbeding bij ziekte

Per 1 juli 2023 zal er een nieuwe CAO-bepaling van kracht zijn; het contract met uitzendbeding eindigt dan niet meer van rechtswege als de uitzendkracht zich ziek meldt, maar op de afgesproken einddatum.

Dit betekent dat er een einddatum in het contract zal worden opgenomen. Ben je ziek, dan blijf je in dienst bij het uitzendbureau tot deze einddatum van het contract. Het uitzendbureau blijft (ongeacht of deze eigenrisicodrager is) tot de einddatum zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling van jouw ziektegeld. Pas daarna kun je eventueel aangemeld worden bij het UWV.

Het uitzendbeding blijft nog wél van toepassing voor de overige redenen voor beëindiging.

Aanpassingen in de pensioenopbouw uitzendkrachten

De aanpassingen voor pensioen gelden sinds 1 januari 2022. De belangrijkste verandering is: In de oude cao bouwden uitzendkrachten pas pensioen op na 26 weken. Nu bouwt de uitzendkracht al na 8 gewerkte weken pensioen op.

Vanaf het begin van werkweek 9 geldt de basisregeling, deze geldt vervolgens 52 weken. De basisregeling wordt daarna opgevolgd door de plusregeling.

Vanaf 1 januari 2023 is de pensioengrondslag in de basisregeling veranderd. Hierdoor bouw je in de basisregeling voortaan meer pensioen op. De premie voor de werkgever gaat van 2.6% naar 8%.

Meer informatie over het Stipp pensioen kun je vinden via deze link: Pensioenregeling – Werknemer – StiPP (stippensioen.nl)

Wijzigingen in het fasensysteem NBBU

Per 1 januari 2022 is het fasesysteem op de schop gegaan. Als je als uitzendkracht voor hetzelfde uitzendbureau blijft werken, begin je meestal in fase 1-2, wanneer het goed genoeg bevalt zul je doorstromen naar fase 3. In fase 3 ga je over naar contracten voor bepaalde tijd. Als er in deze periode voldoende wederzijds vertrouwen is opgebouwd, kun je uiteindelijk in fase 4 terechtkomen. Je bent dan in “vaste dienst” bij het uitzendbureau. De wijzigingen hebben alleen betrekking op fase 1-2 en 3. Fase 4 is hetzelfde gebleven.

Wijzigingen fase 1-2

Fase 1-2 duurde voorheen 78 gewerkte weken. Deze periode is in de nieuwe cao verkort naar 52 gewerkte weken.

In de oude cao telden weken waarin een uitzendkracht betaalde vakantie opneemt niet mee voor de wekentelling in fase 1-2. Vanaf 2 januari 2023 tellen voortaan ook deze weken mee voor de telling van het totale aantal gewerkte weken. Je stroomt nu dus sneller door naar fase 3.

Wijzigingen fase 3

Tijdens fase 3 kon je in de oude situatie maximaal 6 contracten in 4 jaar krijgen. Dat is ingekort naar 6 contracten in 3 jaar. Er is hierbij wel sprake van een overgangsregeling. Ben je vóór 3 januari 2022 een langdurig contract aangegaan met het uitzendbureau, dan mag je deze nog ongewijzigd uitdienen zolang dit binnen de maximale termijn van 4 jaar valt.

Voor- en nadeel van wijziging in het fasensysteem

Al met al is de doorlooptijd van het fasensysteem dus behoorlijk ingekort. Dit kan voor jou als uitzendkracht zowel een voordeel als juist een nadeel zijn. De opdrachtgever moet nu immers eerder een keuze maken om jou óf aan te nemen in (vaste) dienst, óf jou (tijdelijk) te moeten laten gaan.

Om op de hoogte te blijven van alle CAO wijzigingen kun je gebruik maken van de website van de NBBU.